Bạn muốn gửi báo lỗi gì?

Chọn Server Gửi báo lỗi

  • [OP] Vietsub #1
  • [OP] Vietsub #1
  • [OP] Vietsub #2
  • [OP] Vietsub #2
  • [NC] Vietsub #1
  • [NC] Vietsub #1
  • [KK] #HN
  • [KK] #HN

Vượt Ngục (Phần 5) Tập 4

Lincoln và Sara tái ngộ sau khi họ khám phá ra rằng Michael vẫn còn sống trong một nhà tù ở Yemen. Và họ lên kế hoạch vượt ngục cực kì lớn với sự giúp đỡ của những người bạn cũ. Xem thêm
x
x